Küresel Rekabet'e giden yol, yerli AR-GE'den geçer

Formel başlığı; “CHIPS ve Bilim Yasası” olan yeni bir düzenleme, ABD Başkanı Biden tarafından geride bıraktığımız hafta içinde onaylandı. Bu yeni yasa, pandemi döneminde yaşanılan ve kritik önemi dünyaca anlaşılan yarı-iletken/çip üretiminde Amerika’nın liderlik ve rekabetçi güce ulaşmasını yeni teşvikler ile sağlama amacını taşırken; kritik sektörlerdeki AR-GE avantajını en üst seviyeye çıkartacak kuvvetli destekleri hayata geçiriyor. Bu suretle ABD, ilk planda; 1960’larda zirveye ulaşıp, sonraki yıllarda başta Asya kaynaklı rekabet karşısında gerileyen (mevcut çip üretiminin %75’i bu coğrafyada gerçekleştirilmekte) küresel AR-GE liderlik ve insiyatifini yeniden kazanmayı hedeflemektedir. Nitekim, “ülkede gerçekleştirilen çip üretiminin beş yıl içinde %50 arttırılması” hedefi paralelinde, sektörün önemli kurumlarından hemen gelen yeni yatırım mesajları, kuvvetli ve pozitif bir başlangıcın somut işaretleri olarak görülmektedir.
 
Üst Alt